foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

999849 1401358770090162 1294708001 n

ปองกน

facebook logohk

เว็บลิงค์ภายในหน่วยงาน

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

120650
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
30
193
436
118862
3267
4763
120650

Your IP: 54.196.215.69
2018-02-20 03:35

ระบบสารสนเทศ อปท.

e plan

e laas

head 01

bg logo

12718113 1607540689566746 5698266461872305748 n โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 12800275 1598598713794277 2198551929820836023 n โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนอายุไม่เกิน 13ปี ประจำปี 2559
S 13262873 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2559 12788762 1209411089088447 971911530 o โครงการสนับสนุนจัดทำแผนและบูรณาการแผนชุมชน ปี พ.ศ.2559
   
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ประจำเดือน มีนาคม 2561
ประจำเดือน เมษายน 2561
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ประจำเดือน กันยายน 2561

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง วันที่
  > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวละเลิง ตาบลหินโคน อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา NEW 14/02/2561
> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวละเลิง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/02/2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 บ้านหัวละเลิง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  [ปร 4] [ปร 5] [ตารางวงเงิน 
29/01/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
11/10/2560
> โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน [ปร 4 ] [ปร 5] [ตารางวงเงิน]
21/07/2560
> งานปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน [ปร 4 ] [ปร 5 ] [ตารางวงเงิน ]
21/07/2560 
> งานปรับปรุงรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  [ปร 4] [ปร 5] [ ตารางวงเงิน]
21/07/2560 
> งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน [ปร 4] [ปร 5] [ตารางวงเงิน]
21/07/2560 
> งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน [ปร 4] [ปร 5] [ตารางวงเงิน]
21/07/2560
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตำบลหินโคน 06/06/2560
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน [ตารางวงเงินงบประมาณ] [ปร.4] [ปร.5] 06/06/2560
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 06/06/2560
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตำบลหินโคน อำเภอจกัราช จังหวัดนครราชสีมาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง  และการคำนวณราคากลาง ตำบลหินโคน อำเภอจกัราช จังหวัดนครราชสีมา 31/05/2560
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำจักราช จังหวัดนครราชสีมา [ตารางวงเงินงบประมาณ] [ปร.4] [ปร.5 31/05/2560
07/09/2559
07/09/2559 

>ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหินโคน หมู่ที่ 1 [ตารางวงเงินงบประมาณ][ปร.4] [ปร.5]   2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 2 [ตารางวงเงินงบประมาณ][ปร.4.1][ปร.4.2] [ปร.5]

17/08/2559 
> ประกาศขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
31/03/2559
> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านสวนปอ [ปร.4] [ปร.5] 01/03/2559
> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหัวละเลิง [ปร.4] [ปร.5] 01/03/2559
> ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังทับหน้า บ้านหนองจระเข้หิน [ปร.4] [ปร.5] 01/03/2559
> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหินโคนพัฒนา [ปร.4] [ปร.5] 01/03/2559
22/12/2558
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เรื่อง
วันที่
> ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.25661 11/10/2560
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 11/10/2560
> ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 06/10/2559
28/09/2558 
21/06/2558
09/11/2558
> ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 20/10/2557
> ประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ งบประมาณ พ.ศ.2557 16/10/2557 

หนังสือราชการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น