foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

999849 1401358770090162 1294708001 n

ปองกน

facebook logohk

เว็บลิงค์ภายในหน่วยงาน

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

106081
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
22
245
1040
103477
4708
4747
106081

Your IP: 54.162.166.214
2017-11-24 01:42

ระบบสารสนเทศ อปท.

e plan

e laas

head 01

bg logo

12718113 1607540689566746 5698266461872305748 n โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 12800275 1598598713794277 2198551929820836023 n โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชนอายุไม่เกิน 13ปี ประจำปี 2559
S 13262873 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2559 12788762 1209411089088447 971911530 o โครงการสนับสนุนจัดทำแผนและบูรณาการแผนชุมชน ปี พ.ศ.2559
   

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง วันที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  NEW
11/10/2560
> โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน [ปร 4 ] [ปร 5] [ตารางวงเงิน]
21/07/2560
> งานปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน [ปร 4 ] [ปร 5 ] [ตารางวงเงิน ]
21/07/2560 
> งานปรับปรุงรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  [ปร 4] [ปร 5] [ ตารางวงเงิน]
21/07/2560 
> งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน [ปร 4] [ปร 5] [ตารางวงเงิน]
21/07/2560 
> งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน [ปร 4] [ปร 5] [ตารางวงเงิน]
21/07/2560
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตำบลหินโคน 06/06/2560
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน [ตารางวงเงินงบประมาณ] [ปร.4] [ปร.5] 06/06/2560
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 06/06/2560
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตำบลหินโคน อำเภอจกัราช จังหวัดนครราชสีมาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง  และการคำนวณราคากลาง ตำบลหินโคน อำเภอจกัราช จังหวัดนครราชสีมา 31/05/2560
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำจักราช จังหวัดนครราชสีมา [ตารางวงเงินงบประมาณ] [ปร.4] [ปร.5 31/05/2560
07/09/2559
07/09/2559 

>ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหินโคน หมู่ที่ 1 [ตารางวงเงินงบประมาณ][ปร.4] [ปร.5]   2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 2 [ตารางวงเงินงบประมาณ][ปร.4.1][ปร.4.2] [ปร.5]

17/08/2559 
> ประกาศขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
31/03/2559
> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านสวนปอ [ปร.4] [ปร.5] 01/03/2559
> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหัวละเลิง [ปร.4] [ปร.5] 01/03/2559
> ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังทับหน้า บ้านหนองจระเข้หิน [ปร.4] [ปร.5] 01/03/2559
> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหินโคนพัฒนา [ปร.4] [ปร.5] 01/03/2559
22/12/2558

 

 

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เรื่อง
วันที่
> ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.25661 11/10/2560
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 11/10/2560
> ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 06/10/2559
28/09/2558 
21/06/2558
09/11/2558
> ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 20/10/2557
> ประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ งบประมาณ พ.ศ.2557 16/10/2557 

หนังสือราชการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น