foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

999849 1401358770090162 1294708001 n

ปองกน

facebook logohk

เว็บลิงค์ภายในหน่วยงาน

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

208293
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
57
82
764
206849
2538
5477
208293

Your IP: 3.83.192.109
2019-08-23 05:43

ระบบสารสนเทศ อปท.

e plan

e laas

head 01

bg logo

ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง วันที่
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (e-bidding) New  04/04/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่่อง ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (e-bidding) New  28/03/2562
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่่อง ประกวดราคาจ้าเหมาก่อสร้างถนน คสล. (หลัง ร.ร.เสมาอุปถัมภ์) หมู่ที่ 2 (e-bidding) New  28/03/2562
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 (e- budding) New 27/03/2562
> ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจระเข้หิน หมู่ที่ 7 (e - budding) New 27/03/2562
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่่อง จ้าเหมาก่อสร้างถนน คสล. (หลังร.ร.เสมาอุปถัมภ์) หมู่ที่ 2 New 25/03/2562
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่ิอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.7 (e-budding) New  21/03/2562
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่ิอง การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณ           ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ม.7 (e-budding) New 14/03/2562
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่๋อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.9 (e-budding) New 14/03/2562
> เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 (e-budding) New 08/03/2562
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่องประกาศราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 New 08/03/2562
 > ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9  เส้นที่ 1 New
07/03/2562
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9  เส้นที่ 2 New 07/03/2562
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562 
10/10/2561
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน เรื่อง ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [แบบ ผ.ด.2 ]
08/10/2561
>ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  08/10/2561
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 new
08/10/2561
 > ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 new
25/09/2561
  > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวละเลิง ตาบลหินโคน อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
14/02/2561
> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวละเลิง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/02/2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 บ้านหัวละเลิง ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  [ปร 4] [ปร 5] [ตารางวงเงิน 
29/01/2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
11/10/2560
> โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน [ปร 4 ] [ปร 5] [ตารางวงเงิน]
21/07/2560
> งานปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน [ปร 4 ] [ปร 5 ] [ตารางวงเงิน ]
21/07/2560 
> งานปรับปรุงรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  [ปร 4] [ปร 5] [ ตารางวงเงิน]
21/07/2560 
> งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน [ปร 4] [ปร 5] [ตารางวงเงิน]
21/07/2560 
> งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน [ปร 4] [ปร 5] [ตารางวงเงิน]
21/07/2560
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตำบลหินโคน 06/06/2560
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน [ตารางวงเงินงบประมาณ] [ปร.4] [ปร.5] 06/06/2560
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 06/06/2560
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตำบลหินโคน อำเภอจกัราช จังหวัดนครราชสีมาข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง  และการคำนวณราคากลาง ตำบลหินโคน อำเภอจกัราช จังหวัดนครราชสีมา 31/05/2560
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมาสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำจักราช จังหวัดนครราชสีมา [ตารางวงเงินงบประมาณ] [ปร.4] [ปร.5 31/05/2560
07/09/2559
07/09/2559 

>ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหินโคนเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหินโคน หมู่ที่ 1 [ตารางวงเงินงบประมาณ][ปร.4] [ปร.5]   2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 2 [ตารางวงเงินงบประมาณ][ปร.4.1][ปร.4.2] [ปร.5]

17/08/2559 
> ประกาศขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
31/03/2559
> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านสวนปอ [ปร.4] [ปร.5] 01/03/2559
> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหัวละเลิง [ปร.4] [ปร.5] 01/03/2559
> ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงลูกรังทับหน้า บ้านหนองจระเข้หิน [ปร.4] [ปร.5] 01/03/2559
> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหินโคนพัฒนา [ปร.4] [ปร.5] 01/03/2559
22/12/2558
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เรื่อง
วันที่
> ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.25661 11/10/2560
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 11/10/2560
> ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 06/10/2559
> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27/09/2560
21/06/2558
> ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
14/05/2561
> ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  14/05/2561
> รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ปีงบประมาณ 2561                 รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2561 14/05/2561
 > ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565)  14/05/2562

 

หนังสือราชการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น