foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

เว็บลิงค์ภายในหน่วยงาน

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

209668
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
70
33
511
208693
925
2988
209668

Your IP: 35.171.146.16
2019-09-15 17:14

ระบบสารสนเทศ อปท.

e plan

e laas

head 01

bg logo

ปกแผนพัฒนาตำบลสามปี
คำนำ-สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนำ
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ส่วนที่ 5 (59-61) แนวทางการพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและการก่อสร้างอื่นๆ
ส่วนที่ 5 (59-61) แนวทางการพัฒนาการจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษา
ส่วนที่ 5 (59-61) แนวทางการพัฒนาการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนที่ 5 (59-61) แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ
ส่วนที่ ๖ การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

หนังสือราชการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น