การเลือกตั้งท้องถิ่น
ประเมิน ITA
ข้อมูลการดำเนินงาน
กิจการสภา
จำนวนสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
331395
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
68
93
275
328037
8641
11863
331395

Your IP: 35.172.224.102
2022-11-29 08:30

คู่มือสำหรับประชาชน

Written by Super User

ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน
2-การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
3-การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการนํ้ามัน-ระยะที่-2-ขั้นตอน-ออกใบอนุญาต
4-การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
5-การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
7-การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน-ระยะที่-2-ขั้นตอนออกใบอนุญาต
10-การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-ตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้าง
11-การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-ตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้าง
12-การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499
14-การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499
15การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499
16-การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอจด
17-การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอ
18-การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอ
19-การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-พ.ศ.-2499-กรณีผู้ขอจด
20-การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
21-การขอใบรับรองการก่อสร้าง-ดัดแปลง-หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-32
22-การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
23-การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21
24-การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
25การขออนุญาตดัดแปลง-หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ-และทางเข้า-ออกของรถ-เพื่อการอื่นตามมาตรา-34
26การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา-21
27การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา-33
28การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา-22
29การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
30การแจ้งขุดดิน
31การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
32การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
34การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา-39-ทวิ 

35การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (1)
36การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (1)
37การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
39การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
40-การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
41การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
42-การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (1)
43การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (1)
44การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
45การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล (1)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน (Covid - 19)
 • 20150902_122716.jpg
 • 20150902_165534.jpg
 • 20150902_170321.jpg
 • 20150902_172232.jpg
 • apple.jpg
 • bananas_2.jpg
 • fruits.gif
 • IMG_0569.JPG
 • IMG_0584.JPG
 • IMG_0615.JPG
 • IMG_0627.JPG
 • IMG_0650.JPG
 • IMG_0656.JPG
 • IMG_0704.JPG
 • tamarind.jpg