โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

ประเด็นคำถามQ&A/ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


นายอภิชาติ สรรพวุธ
โพส: N/A

ขออนุญาตก่อสร้าง

ขออนุญาตก่อสร้างต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ

สุริยันต์
โพส: 1

1.สำเนาโฉนดที่ดิน (ขนาดเท่าเอกสารฉบับจริง) 2.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน 3.สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน 4.หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (อบต.มีให้บริการ) หากสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ 044950421


เข้าระบบเพื่อตอบ