โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

 

E service 01

 

ขอเชิญประชาชนตำบลหินโคน ผู้มีความประสงค์ขอรับบริการด้านต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน สามารถขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://www.hinkhonlocal.go.th/index.php/public-service/borikan-onlai-e-service โดยที่ไม่ต้องเดินทางมายังจุดบริการ