โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและติดตั้งป้ายเตือนบริเวณจุดอันตราย บริเวณริมถนนสัญจร เส้นทางภายในเขตพื้นที่ของ อบต.หินโคน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (7 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566

1