โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ดำเนินการจัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ วัดหินโคน ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา โดยมี องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน วัด โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในเขตตำบลหินโคน ร่วมดำเนินการบันทึกความตกลงร่วมมือ MOU

DSC00614 800x600