โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ลงติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE - X - RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในพื้นที่ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

422907092 331677466517875 4090016100700687665 n