โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 อบต.หินโคน ร่วมกับ รพ.สต.หินโคน ได้ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก ณ บ้านโนนมะนาวหมู่ที่ 4 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา ตามโครงการพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

366679937 229026676782925 8981541790721161293 n