โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน โดยนายสุริยะ เลียนอย่าง ตำแหน่งนายก อบต.หินโคน ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และผู้นำชุมชน ร่วมประชุมฯ ดำเนินการโครงการวิจัย 3 โครงการ 1)โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาโลจิสติส์ฯ 2) โครงการวิจัยการรับรู้และส่งเสริมความเข้าใจฯ 3) โครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวมรดกทางโบราณคดีและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำมูลตอนบน

409726832 304585345893724 5593440848704595680 n