โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

วันที่ 22 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้จัดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยนายสุริยะ เลียนอย่าง นายก อบต.หินโคน ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต. หินโคน เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในงาน และกิจกรรมสวนสนาม

432778912 362398893445732 724516137944807842 n