โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

วันที่ 11 เมษายน 2567 อบต.หินโคน โดยนายสุริยะ เลียนอย่าง นายก อบต.หินโคน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.หินโคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาความคิด สามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

437913848 376967878655500 8056019715482601611 n