โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

436349078 396039476748340 6026424463139921389 n

 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้จัดพิธีรับมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา โดยมีนายสุริยะ เลียนอย่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์