โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

 

LINE ALBUM 1 1 2567 240605 56

 

 

          ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 "ปลูกปักรักษ์สมุนไพร" เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตลอดจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีในชุมชน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพการอนุรักษ์และการใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์