โลโก้หินโคน222

th ไทย en English

ยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอรับบริการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ

แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะชำรุดผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

Drag and drop files here or Browse