เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยมีนายสุริยะ เลียนอย่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน หลักสูตรการทำขนมไทย เพื่อสามารถนำไปทำรับประทานในชีวิตประจำวัน เป็นแนวทางในการนำไปประกอบอาชีพและส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมเกี่ยวกับขนมไทย ให้กับประชาชนในพื้นที่

LINE ALBUM 65 33